Actueel

Promotieonderzoek naar kwaliteit kindercentra28 februari 2020

Promotieonderzoek naar kwaliteit kindercentra

Sociaal geëngageerde kinderopvangorganisaties presteren het beste op het gebied van pedagogische kwaliteit en inclusie. Deze kindercentra worden het meest geconfronteerd met de complexe problemen van kinderen in achterstandssituaties. Daardoor is er in deze kindercentra meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Deze organisaties hebben de meeste lokale samenwerkingsrelaties en maken vaker deel uit van samenwerkingsverbanden van kindercentra, onderwijs en jeugdzorg. Dat concludeert Willeke van der Werf uit onderzoek waarop zij 21 februari promoveerde aan de Universiteit Utrecht. 

De verschillende typen kinderopvangorganisaties in Nederland verschillen onderling sterk in pedagogische kwaliteit en inclusief klimaat, constateert Van der Werf. Dit hangt ook af van de groepen kinderen en ouders met wie zij werken.

Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen, moet beleid zich minder bezighouden met kwaliteitsregels en meer met een aanpak die gericht is op gelijkwaardigheid voor alle kinderen, stelt Van der Werf. Daarom is het van belang dat de overheid meer samenwerking op lokaal niveau stimuleert.

Proefschrift W. van der Werf.

Bron: Universiteit Utrecht

Deel deze pagina: