Actueel

Handreiking: 'Omgaan met armoede op scholen'14 februari 2020

Handreiking: 'Omgaan met armoede op scholen'

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving. Bovendien kan de school waar mogelijk ook bijdragen aan een meer stabiele en ondersteunende leefwereld thuis en buiten school. Het vormgeven van een dergelijke inclusieve school vraagt niet alleen inzet van leraren, maar zeker ook van zorgprofessionals, gemeenten en externe organisaties.

Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) stelden de praktische handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' op. Een handboek voorzien van informatie, tips en suggesties bedoeld om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een denk- en werkkader te bieden voor het vormgeven van een passende en haalbare rol in het omgaan met armoede onder hun leerlingen. Het thema armoede in de school, de rollen van de verschillende professionals en het agenderen van armoede op school komen aan bod.

Deel deze pagina: