Actueel

Brochure: Inzet GOAB-middelen 2019-202207 februari 2020

 Brochure: Inzet GOAB-middelen 2019-2022

Het GOAB-ondersteuningsteam ontvangt veel vragen die gaan over de verantwoording van de GOAB-middelen omdat het een specifieke uitkering betreft. Gemeenten en soms ook aanbieders kinderopvang willen duidelijkheid waar de middelen wel en niet aan mogen worden besteed. Het gaat dan om vragen als ‘klopt het dat maximaal 15% aan coördinatiekosten mag worden opgevoerd’ en ‘mag een logopedische screening onder alle kleuters worden vergoed vanuit GOAB-middelen’? In de handreiking Inzet GOAB-middelen 2019-2022 proberen we vanuit de gedachten van de wetgever richtlijnen te geven voor de inzet van GOAB-middelen. We geven denkrichtingen voor beleidsontwikkeling.

De brochure Inzet GOAB-middelen 2019-2022 geeft gemeenten en aanbieders kinderopvang handvatten aangaande de volgende onderdelen:

  • Specifieke uitkering nader toegelicht
  • Inzet middelen op de drie inhoudelijke onderdelen: voorschoolse educatie, activiteiten voor leerlingen en afspraken rond voor- en vroegschoolse educatie
  • Grijze gebied: richtlijnen voor wel of niet financieren van specifieke activiteiten
Deel deze pagina: