Actueel

In beeld gebracht: Invloed van de harmonisatiewet op deelname van Amsterdamse peuters06 februari 2020

Op 1 januari 2018 is de nieuwe landelijke wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen ingegaan. Alle ouders betalen nu een inkomensafhankelijke bijdrage voor het voorschoolse aanbod voor kinderen met een vve-indicatie in Amsterdam. Voorheen konden kinderen met een indicatie gratis gebruik maken van dit aanbod. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft in opdracht van afdeling Onderwijs gekeken wat voor invloed de nieuwe harmonisatiewet heeft op de deelname van Amsterdamse peuters.

Deelname aan de voorschool is onder kinderen met een (taal)achterstand gedaald van 72% in 2017 naar 63% in 2018. Deze kinderen gaan vaker naar een opvang zonder voorschoolprogramma of helemaal niet naar een opvang. De daling is het sterkst onder 2,5 tot 4-jarigen (van 88% naar 75%). Het bereik onder peuters van 2 tot 2,5 jaar is juist toegenomen (van 16% naar 24%) door de leeftijdsverlaging van 2,5 naar 2 jaar voor toegang tot de voorschool. Onder kinderen zonder indicatie is de deelname aan de voorschool en kinderdagopvang vrijwel gelijk gebleven.

Bron: Gemeente Amsterdam

Lees hier meer.

Deel deze pagina: