Actueel

Website EVENING-onderzoek27 november 2019

De website van EVENING is online. EVENING onderzoekt de effectiviteit van de urenuitbreiding van voorschoolse educatie, met als belangrijkste vragen: heeft de maatregel een positief effect op de sociaalemotionele, motorische, talige en cognitieve ontwikkeling van doelgroepkinderen en maakt de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd uit voor de grootte van de effecten?

Het onderzoek is in april 2019 gestart en loopt tot en met maart 2023. Het maakt deel uit van een breed monitorings- en beleidsevaluatieprogramma opgesteld door het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en Sardes. Bekijk alle informatie op de eveningonderzoek.nl.

Deel deze pagina: