Actueel

Deel deze pagina:

Handreiking Schakelklassen, zomer-/ weekendscholen en onderwijstijdverlenging07 november 2019

Met de verschuiving van goab-middelen krijgt een aantal gemeenten (meer) financiële armslag om interventies buiten de voorschoolse educatie in te zetten. Zij kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor maatregelen in het basisonderwijs. 

Gemeenten kunnen kiezen voor verschillende instrumenten om kinderen die het risico lopen op een onderwijsachterstand extra kansen te bieden, zoals schakelklassen, kopklassen, verlengde schooldag, intensieve leertijdverlenging, zomer-/vakantiescholen en weekendscholen.

In de handreiking Schakelklassen, zomer-/ weekendscholen en onderwijstijdverlenging in het basisonderwijs worden deze instrumenten beschreven en worden de werkzame factoren gepresenteerd. De informatie in deze handreiking helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij de besteding van goab-middelen, naast voorschoolse educatie. Gemeenten die over meer budget voor onderwijsachterstanden beschikken dan voorheen, kunnen hun voordeel doen met de informatie, want het geeft een indruk van de mogelijkheden. Ook gemeenten die al interventies in het basisonderwijs subsidiëren vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbudget kunnen baat hebben bij deze brochure. Samen met de schoolbesturen kunnen zij nagaan of zij de bestaande interventies willen blijven uitvoeren of  andere interventies willen inzetten.