Actueel

Buurtmonitor integratie01 november 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Buurtmonitor Integratie gepubliceerd. De monitor geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren. Op deze manier kunnen buurten op basis van feiten worden beoordeeld en worden vergeleken met andere buurten en gemeenten en met het Nederlands gemiddelde. In de monitor zit ook informatie over het onderwijs. Hier is op wijkniveau onder andere informatie te vinden over de gemiddelde citoscore, het opleidingsniveau, vroegtijdige schoolverlaters en vroeg- en voorschoolse educatie. Bekijk de monitor hier

Deel deze pagina: