Actueel

Toelichting op de voorlopige beschikking: GOAB 202014 oktober 2019

Gemeenten hebben onlangs de voorlopige beschikking inzake het GOAB-budget voor 2020 ontvangen. Via GOAB.eu zijn verschillende vragen binnengekomen over de verschillen tussen het budget voor 2019 en voor 2020 en over de hoogte van de voorlopige beschikking van 2020. In afstemming met het Ministerie OCW vindt u nu een toelichting. De verschillen tussen het definitief budget 2019 en het voorlopig budget 2020 komen door:

  • reguliere verschuivingen tussen jaren. De jaarlijkse uitkeringen worden gebaseerd op achterstandsscores van twee en drie jaren daarvoor (t-2 en t-3). De bedragen voor 2020 zijn dus gebaseerd op de scores van 2017 en 2018 en de uitkering voor 2019 op scores van 2017 en 2016.
  • door de investeringen van het Kabinet is er een opbouw in het macrobudget GOAB van nu 446 miljoen naar 486 miljoen in 2020. Dit effect speelt alleen tussen 2019 en 2020 zodat er grotere verschillen zijn tussen het gemeentelijk budget 2019 en 2020, dan in de komende jaren te verwachten zijn.
  • er is een vierjarige overgangsregeling 2019-2022 van het GOAB budget ingesteld, waardoor budgetten ook jaarlijks stijgen of dalen.

 

Bent u benieuwd naar de definitieve bedragen aan OAB-middelen voor scholen? De bedragen zijn te vinden op de site van de PO-Raad.

Deel deze pagina: