Actueel

Deel deze pagina:

Monitor implementatie en besteding goab26 september 2019

Vanaf 1 augustus 2020 zijn gemeenten verplicht (minimaal) 960 uur voorschoolse educatie aan te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 

Als onderdeel van het monitoring- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon een monitor uit naar de implementatie en besteding van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). De Monitor Implementatie en besteding GOAB zal onderzoeken hoe de implementatie van 960 uur voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters verloopt en op welke manier(en) aanbieders vorm geven aan de urenuitbreiding. Ook wordt gekeken welke (on)verwachte effecten de invoering van 960 uur voorschoolse educatie heeft voor gemeenten, ve-aanbieders en ouders.

In het kader van dit onderzoek ontvangen alle gemeenten en aanbieders van voorschoolse educatie (in september-oktober 2019) een digitale vragenlijst. In het voorjaar van 2021 wordt een tweede meting uitgevoerd.