Actueel

Deel deze pagina:

Praktijkgericht onderzoek naar onderwijsachterstandenbestrijding20 september 2019

In vier ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ verspreid over Nederland gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samenwerken aan de verkleining van onderwijsachterstanden. Bestaande interventies worden onderzocht op hun effectiviteit, en doorontwikkeld of aangescherpt. Elk samenwerkingsverband krijgt hiervoor via het NRO een subsidie van € 600.000. De opgedane kennis wordt gedeeld met alle Nederlandse basisscholen.

De financiering voor deze vier werkplaatsen is afkomstig van het ministerie van OCW en kwam tot stand met medewerking van de PO-Raad. Het is onderdeel van een breder Research & Development-programma, waarmee zij scholen willen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid. Lees hier meer.

Via het NRO wordt onder meer ook onderzoek verricht naar het onderwijsachterstandenbeleid van gemeenten. In totaal lopen er acht onderzoekslijnen naar onderwijsachterstandenbestrijding.