Actueel

Deel deze pagina:

Nieuwe handreikingen urenuitbreiding voorschoolse educatie12 september 2019

Om aanbieders bij de implementatie van de urenuitbreiding voorschoolse educatie te ondersteunen hebben Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang twee nieuwe handreikingen gepubliccerd: over de bedrijfsvoering en personele uren.  

Handreiking Uitbreiding uren voorschoolse educatie 

In deze handreiking staan tops, informatie en praktijkvoorbeelden die aanbieders helpen bij de uitbreiding van het peuteraanbod met VE. De handreiking geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het landelijk kader voor VE en welke voorwaarden worden gesteld aan de uitbreiding van het aanbod?
 • Wat moet u weten over het gemeentelijk kader voor VE en reguliere peuteropvang?
 • Welke stappen kunt u zetten in uw organisatie om de uitbreiding van het aanbod te implementeren?
 • Welke varianten zijn mogelijk?
 • Welke informatie uit uw eigen organisatie heeft u nodig om tot een keuze te komen?
 • Wat zijn de consequenties van de verschillende varianten voor de ouderbijdrage en de kostprijs per uur?
 • Wat zijn de consequenties voor het personeel?
 • Wat betekent de urenuitbreiding voor de kwaliteit van het aanbod?
 • Wat zijn de consequenties voor ouders, samenwerkingspartners en huisvesting?
 • Wat is belangrijk als het gaat om communicatie?
 • Welke wijzigingen in de administratieve processen kunnen zich voordoen?
 • Wat is een goede indicatie voor de tijdsplanning van de implementatie?

 

Handreiking Uitbreiding personele uren voorschoolse educatie 

De uitbreiding van het aantal uren VE voor doelgroeppeuters vraagt van peuteropvang om een nieuwe manier van het organiseren van het werk en de werktijden. Dit kan gevolgen hebben voor de werktijden en/of arbeids­duur van de beroepskrachten VE. Werkgevers moeten dan de werktijdenregeling aanpassen en ook de arbeidsovereenkomsten met medewerkers wijzigen. De handreiking bevat informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor aanbieders om de uitbreiding van de personele uren van VE vorm te geven:

 • Welke stappen moet ik nemen?
 • Hoe betrek ik de OR/PVT hierbij?
 • Hoe informeer ik mijn medewerkers? 
 • Waarmee moet ik rekening houden bij het wijzigen van de werktijdenregeling?
 • Welke verplichtende kaders zijn hierbij relevant?
 • Hoe wijzig ik de individuele arbeidsovereenkomst als er geen overeenstemming is tussen werkgever en werknemer?
 • Welke scenario’s zijn dan mogelijk en waarmee moet ik rekening houden? 

   

De handreikingen zijn te downloaden op Sociaalwerknederland.nl

De handreikingen zijn ontwikkeld in het kader van het Ondersteuningstraject urenuitbreiding VE voor aanbieders. Het ondersteuningstraject wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland, in samenwerking met het GOAB-ondersteuningstraject (www.goab.eu).