Actueel

Deel deze pagina:

Belangrijke stap bevordering gelijke kansen: 30 GKA-Agenda’s gereed19 juli 2019

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld. In deze agenda’s zijn de gezamenlijke doelen en werkafspraken tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente vastgelegd voor de periode 2019-2021. Dit is een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak om gelijke kansen te bevorderen!

Met de GKA-Agenda’s wordt ingezet op:

Verbinding: Het verbinden van leefwerelden - school, thuis en omgeving - ter bevordering van een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen en jongeren

Effectiviteit: Het maken van scherpe analyses op basis van ondersteunende data en onderzoek. Deze analyses worden ingezet bij het vormgeven van effectieve interventies.

Kennisdeling: Het actief samenwerken, en lokaal, regionaal en landelijk opgedane kennis met elkaar delen. Hiervan leren wij en bevorderen wij de kansengelijkheid.

De gemeenten die een GKA-Agenda hebben opgesteld zijn:

Achtkarspelen         

Alkmaar        

Apeldoorn     

Amsterdam

Amersfoort   

Arnhem        

Bergen op Zoom      

Breda 

Den Haag     

Dordrecht     

Eemsdelta    

Groningen     

Haarlem       

Heerlen        

Hoogeveen   

Leiden

Maastricht    

Medemblik

Nijmegen      

Roermond     

Rotterdam    

Schiedam

’s-Hertogenbosch     

Sittard-Geleen        

Súdwest Fryslân     

Tilburg

Venlo 

Venray         

Weert

Zwolle

Na het zomerreces wordt de Tweede Kamer over deze grote en belangrijke stap geïnformeerd. Vanaf dat moment worden de GKA-Agenda’s beschikbaar gesteld op de gelijke kansen gemeentepagina’s.