Actueel

Aanpassing GOAB-uitkeringen door technische wijziging update 25 juli25 juli 2019

Aanpassing GOAB-uitkering door technische wijziging

 

Vrijdag 12 juli 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanpassing van de GOAB-uitkeringen. Dit heeft te maken met enkele technische aanpassingen die het CBS heeft uitgevoerd in de indicator.  Dit heeft gevolgen voor de GOAB-uitkering voor een deel van de gemeenten. Een aantal gemeenten zal hierdoor minder geld ontvangen dan voorlopig was beschikt, OCW informeert de betreffende gemeenten separaat hierover.

 

Om welke wijziging gaat het?

Enkele weken geleden is het CBS er achter gekomen dat er één kenmerk op een andere manier wordt verwerkt dan in het onderzoek is vastgesteld, namelijk de verblijfsduur van de moeder in Nederland. In het onderzoek naar de indicator heeft het CBS de verblijfsduur opgedeeld in drie categorieën: minder dan 5 jaar, 5 tot 10 jaar en 10 jaar of langer. Voor elk van deze categorieën heeft het CBS vastgesteld in hoeverre dit kenmerk bijdraagt bij de bepaling van het risico op een: onderwijsachterstand. In de rapporten en in de berekeningen heeft het CBS echter andere categorieën aangehouden: minder dan 5 jaar, 5 tot 15 jaar en 15 jaar of langer. Hierdoor wordt de onderwijsscore van kinderen waarvan de moeder een verblijfsduur heeft in Nederland van 10 tot 15 jaar anders berekend. Daarnaast zijn de categorieën op een andere manier afgerond, waardoor de verblijfsduur anders wordt meegenomen in de berekening.

 

Gevolgen voor gemeenten

Het CBS is gevraagd om dit aan te passen en publiceert in juli 2019 de nieuwe achterstandsscores. Gemeenten ontvangen zoals gepland in september 2019 de definitieve beschikking over 2019, waardoor de wijzigingen in het normale ritme van beschikkingen voor gemeenten worden verwerkt. In deze beschikking worden zowel de eerder gecommuniceerde veranderingen in de schattingen verwerkt als de technische wijziging van de verblijfsduur. Hiervan is het effect in het algemeen beperkt. Gemeenten ontvangen in 2019 uiteindelijk het juiste bedrag door deze aanpassingen. Een aantal gemeenten zal hierdoor minder geld ontvangen dan voorlopig was beschikt en de omvang hiervan verschilt per gemeente. Gemeenten die dit betreffen worden hierover geïnformeerd. Zie tabel OCW met voorlopige bedragen voor 2020 en definitieve bedragen voor 2019. Daar zijn ook de laatste wijzigingen in meegenomen.

 

Update 25 juli 2019: Bij narekeningen van het CBS bleken niet alle gepubliceerde achterstandsscores van gemeenten correct te zijn, omdat 280 niet-bekostigde leerlingen ten onrechte waren meegenomen. Daarom heeft het CBS 25 juli nieuwe achterstandsscores voor 2019 en 2020 per gemeente gepubliceerd. Op basis hiervan is bovenstaande tabel met de indicatieve bedragen per gemeente aangepast. Het effect ten opzichte van de bedragen die de week hiervoor zijn gepubliceerd is beperkt.   

 

Gevolgen voor basisscholen

Voor basisscholen heeft alleen de technische wijziging van de verblijfsduur nog gevolgen voor de al verstuurde definitieve beschikkingen voor komend schooljaar. Anders dan bij gemeenten, ontvangen scholen niet eerst een voorlopige maar direct een definitieve beschikking. Daarom compenseert OCW eenmalig de scholen die door de technische wijziging minder geld ontvangen. De bijgestelde beschikkingen worden in het najaar aan de scholen verstuurd.

Heb je vragen over dit bericht? Wij verzamelen de vragen voor OCW via info@goab.eu

Deel deze pagina: