Actueel

Deel deze pagina:

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland02 juli 2019

Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. Vanaf 2020 is er jaarlijks 9,8 miljoen euro beschikbaar voor de kinderopvang. Met het geld kunnen de kosten die ouders betalen voor de opvang omlaag en komt meer ruimte voor het opleiden en bijscholen van werknemers in de kinderopvang. 

Uitgangspunt van het programma is dat alle kinderen in Caribisch Nederland met de leeftijd nul tot en met twaalf gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Financiële toegankelijkheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Op dit moment is de opvang in het Caribisch gebied naar verhouding duur. Een deel van de ouders kan de kosten voor dagopvang of buitenschoolse opvang nu niet opbrengen. Daarbij is het aantal kinderen dat een risico heeft op een ontwikkel- of leerachterstand groot. Door te investeren in kwaliteit, de kosten van de kinderopvang te verlagen en voorschoolse educatie een vast onderdeel te maken van de kinderopvang, wil het kabint stimuleren dat meer kinderen zich kunnen ontwikkelen en meer ouders gaan werken. 

Lees de Kamerbrief BES(t) 4 Kids