Actueel

Uitstel urenuitbreiding voorschoolse educatie21 mei 2019

Op 21 mei is een brief aan de Tweede Kamer verstuurd, waarin minister Slob zijn besluit meedeelt om de verplichting tot urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden uit te stellen: van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020.

 

Er is hiertoe besloten naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatieronde, het expliciete verzoek tot uitstel van BK en ook de adviezen van de Adviescommissie toetsing en regeldruk (ATR), de Onderwijsinspectie, de VNG en de GGDGHOR. Minister Slob is het met de partijen eens dat de periode tussen publicatie van het Wijzigingsbesluit (streefdatum 1 november 2019) en de inwerkingtreding (streefdatum 1 januari 2020) te krap geworden is. Bovendien kan dit een zorgvuldige uitvoering in de weg zitten.

 

Wel roept de minister gemeenten op om waar mogelijk al eerder dan de nieuwe inwerkingtredingsdatum met de urenuitbreiding te starten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2018 al extra middelen (€40 miljoen in 2018 en €130 miljoen in 2019) via de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waaronder ook de voorschoolse educatie valt. Geld dat uiteindelijk niet aan GOAB besteed wordt, vloeit terug naar het Rijk.

 

De minister kondigt aan dat de uitwerking van de ureninzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau, nog wordt aangepast.

Deel deze pagina: