Actueel

Checklist gemeenten: bevorderen integratie jonge vluchtelingenkinderen20 mei 2019

Het Consortium Vluchtelingenpeuters publiceerde een checklist voor gemeenten over het bevorderen van de integratie van jonge vluchtelingenkinderen (0-4) via de kinderopvang.

Voor de integratie van jonge vluchtelingenkinderen is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang. Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? De checklist beschrijft acht punten waarop gemeenten hun beleid kunnen nalopen. Download de checklist hier.

Het Consortium Vluchtelingenpeuters bestaat uit Pharos, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en Sardes en wordt gefinancierd door het Kinderopvangfonds, het Ministerie van OCW en het Ministerie van SZW.

 

Deel deze pagina: