Actueel

Deel deze pagina:

Basisscholen, kinderopvang en kindcentra: de stand van het land 201929 april 2019

Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra. Daarmee komt de stand van het land in beeld, inclusief trends, ervaren meerwaarde, mogelijke belemmeringen en toekomstplannen.

Uit de meting blijkt dat vrijwel alle basisscholen samen werken met kinderopvang en dat de meerderheid van de schoolbesturen en de bestuurders kinderopvang ook op bestuurlijk niveau samenwerking aangaan. Ook blijkt dat steeds meer samenwerkende basisscholen en kinderopvangorganisaties zich profileren als kindcentrum. Scholen en kinderopvangorganisaties zijn over het algemeen redelijk tevreden over hoe het gaat. Schoolbesturen en bestuurders kinderopvang blijven knelpunten ervaren die ook uit eerder onderzoek naar voren kwamen, namelijk:

  • Belemmerende wet- en regelgeving    
  • Gescheiden werelden van onderwijs en opvang 
  • Financiën te beperkt en lastig te bundelen  
  • Huisvesting niet geschikt voor samenwerking

     

Voor een samenvatting van de bevindingen kunt u de factsheet van Oberon bekijken. Het onderzoeksrapport bevat een volledig overzicht van het onderzoek en de resultaten.