Actueel

Deel deze pagina:

Rol van gemeenten bij ouderbeleid12 april 2019

Op 4 april 2019 hebben adviseurs Heleen Versteegen en Karin Hoogeveen van Sardes samen met een groep gemeenten de rol van de gemeente bij het ontwikkelen van gemeentelijk ouderbeleid uitgebreid belicht.

Ouders spelen een uiterst belangrijke rol in het kansen-voor-kinderen beleid. Daarbij is het van belang dat opvang, school en ouders samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten kunnen daarbij een meer of minder intensieve rol spelen. Aan de hand van onderstaande ambities hebben we de mogelijkheden verkend en inspirerende voorbeelden besproken. 

 

De beleidsmedewerkers gingen met goede voornemens naar huis. Wat zijn zij van plan? Een gedeelde visie en samenhangend ouderbeleid ontwikkelen, gaven velen aan. Partijen bij elkaar brengen, faciliteren, subsidie beschikbaar stellen en evalueren/monitoren, wilde een andere groep. De doorgaande lijn in ouderbeleid werd belangrijk gevonden en een enkeling noemde: ouders bij de beleidsvorming betrekken.

Aan het einde van de bijeenkomst vroegen we de aanwezigen om een advies te formuleren voor andere gemeenten:

“Neem ouders als serieuze partij mee in het ontwikkelen van beleid. Dat kan laagdrempelig en simpel (gesprekjes op school en voorschool)” 

“Zie thema ouderbetrokkenheid als een kans om kwaliteit te verbeteren. Kijk hiervoor ook naar kansrijke start ook al ben je geen GIDS – gemeente.”

“Wederkerigheid bij deelname VVE – Toeleiders VVE, kijken welke beelden bij professionals leven.”