Actueel

Deel deze pagina:

Motie onderzoek naar VVE-voorschools verplicht voor asielzoekerskinderen14 maart 2019

Op woensdag 13 maart heeft de Tweede Kamer de volgende motie aangenomen.

De Kamer constateert dat:

meer dan de helft van de schoolgaande kinderen met een achterstand een migratieachtergrond heeft;

jonge kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie om uiteenlopende redenen toch niet altijd hier naar toe worden gestuurd door hun ouders;

achterstanden, waaronder taalachterstanden, moeilijk in te halen zijn en een vergroot risico vormen op een toekomst aan de zijlijn van de samenleving.

Om deze reden heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om uit te zoeken of en hoe er in het nieuwe inburgeringsstelsel verplicht kan worden opgenomen dat kinderen van inburgeraars naar de voorschoolse opvang gaan. Deze motie is op woensdag 13 maart 2019 door de Tweede Kamer aangenomen.

 

Betreft motie 32824, nr. 250 (terug te vinden via tweedekamer.nl)