Actueel

Deel deze pagina:

Kamerbrief: Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs14 maart 2019

De Inspectie van het Onderwijs constateert de laatste jaren dat kinderen van ouders met een lager inkomen en minder diploma’s niet altijd in staat worden gesteld het niveau te bereiken dat zij cognitief aankunnen. Daarom is het een van de voornaamste ambities van het kabinet om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. 

In deze brief gaat Minister Slob in op kansengelijkheid in het onderwijs, de oorzaken en effecten van ongelijkheid en beschrijft hij het beleid om kansengelijkheid te bevorderen. In de bijlage vindt u de stand van zaken van een aantal onderwerpen dat raakt aan kansengelijkheid.

Download de Kamerbrief