Actueel

Deel deze pagina:

Internetconsultatie intensivering voorschoolse educatie en kwaliteitsverhoging ve van start 26 februari 2019

Op vrijdag 22 februari is een openbare internetconsultatie gestart over het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimum aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker’.

De consultatie betreft twee maatregelen om de voorschoolse educatie te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Het gaat enerzijds om een uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2020) en anderzijds om 160 uur inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker per groep waar voorschoolse educatie wordt gegeven (ve-groep) per jaar (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2022).

Doel van de maatregelen is de intensiteit en de kwaliteit van de voorschoolse educatie te versterken, zodat we de ontwikkeling van peuters met een risico op een onderwijsachterstand stimuleren, en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen.

De consultatie is vinden op: www.internetconsultatie.nl/voorschoolseeducatie.

Lees meer over het Wijzigingsbesluit zij-instroom voorschoolse educatie.