Actueel

Deel deze pagina:

Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid: rapport CBS12 februari 2019

Voor een goede verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen is er vanaf dit jaar een CBS-indicator ingesteld.

Eind vorig jaar heeft Minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbeteringen van het CBS voor de schattingen van achterstandsscores van scholen wanneer er weinig bekend is over leerlingen en/of hun ouders. De schattingen van het CBS worden na deze herziening betrouwbaarder en kinderen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker worden automatisch meegeteld in de bekostigingsdoelgroep.

Het CBS heeft deze verbeteringen in een rapport verwerkt, dat op 11 februari 2019 is gepubliceerd. De achterstandsscore per school zijn nu ook gepubliceerd. Het rapport en de tabel met de scores zijn bijgevoegd aan de Kamerbrief van Minister Slob.

Download het CBS-rapport en de tabel met achterstandsscores.

Download de Kamerbrief.