Actueel

Deel deze pagina:

Verwachte onderwijsachterstand per gemeente12 februari 2019

Om de toegekende middelen zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten, is het voor gemeenten van belang om te weten op welke plekken het risico op onderwijsachterstanden in hun gemeenten het grootst is.

Minister Slob heeft daarom met het CBS online kaarten ontwikkeld waarop per gemeente de spreiding van risico's op onderwijsachterstanden in beeld is gebracht op wijkniveau.

Deze kaarten zijn voor iedereen beschikbaar en ondersteunen gemeenten in de ontwikkeling van hun lokale onderwijsachterstandenbeleid.

Bekijk de online kaarten

De online kaarten zijn opgenomen in de Kamerbrief van Minster Slob (11 februari 2019). Download de Kamerbrief.