Actueel

Deel deze pagina:

Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid – een reconstructie29 januari 2019

Komend schooljaar gaat een nieuwe bekostigingssystematiek in voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Zodra het Centraal Bureau voor de Statistiek volgende maand de achterstandsscores per school publiceert, wordt duidelijk hoezeer scholen er financieel op voor- of achteruit gaan.

De PO-Raad is positief over dit nieuws, maar maakt zich ook zorgen om de gevolgen voor leerlingen op de scholen waar het budget fors afneemt, en soms zelfs gehalveerd wordt. In het artikel van de PO-Raad leest u hoe de nieuwe regeling tot stand kwam en wat de laatste stand van zaken is.

Lees het artikel