Actueel

Deel deze pagina:

Project HOE? - Oplegger Ouderprogramma's & Gedragsverandering05 februari 2019

Project HOE? onderzoekt de hogere opbrengsten van educatieve ouderprogramma's (0-6 jaar). Hierbij is niet de vraag wát ouders zouden moeten doen om hun kinderen te ondersteunen (het creëren van een geletterde thuisomgeving), maar hóe ze daartoe worden bewogen. Op zoek naar het antwoord spraken de projectleiders met gedragswetenschappers, marketeers, reclamemakers, ontwikkelaars en onderzoekers over de effectiviteit van bestaande ouderprogramma's. Daarnaast is literatuuronderzoek gedaan naar (de effecten van) ouderprogramma's en gedragsbeïnvloeding in het algemeen.

In de bevindingennotitie van Project HOE? is de balans opgemaakt. Zowel ouder- als gedragsexperts zijn positief. Zij verwachten dat inzichten uit de gedragswetenschap de effecten van ouderinterventies kunnen verhogen. Maar niet zonder meer. Interventies op gedragsverandering zijn complex (ook dit aspect komt uitgebreid aan bod in de notitie) en kunnen niet 'op goed geluk' ontwikkeld worden. Voor het vervolgtraject gaat het project dan ook een samenwerking aan met gedragsexperts van de Hogeschool Utrecht en Wageningen.In afstemming met ouder- en leesdeskundigen (en ouders zelf) worden aanknopingspunten onderzocht die kunnen leiden tot effectievere ouderinterventies. 

Download de HOE?-oplegger

Bron: www.vinci-toponderwijs.nl