Actueel

Deel deze pagina:

Nieuwe opzet steunpunt Tel mee met Taal18 december 2018

In de afgelopen jaren had het Steunpunt Basisvaardigheden de rol van vraagbaak voor wet-en regelgeving. Ook ondersteunde het steunpunt vrijwilligersorganisaties met professionalisering en advies. Voor gemeente-ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het lokale en regionale laaggeletterdheidbeleid werd een speciaal netwerk opgericht, met goed bezochte bijeenkomsten.

Omdat het Steunpunt Basisvaardigheden vanaf 1 januari 2019 ophoudt als zelfstandige organisatie, worden de verschillende taken en activiteiten van het Steunpunt door partners binnen Tel mee met Taal overgenomen. De website van het Steunpunt blijft tot september 2019 bereikbaar.

Voor vragen over de subsidieregeling van Tel mee met Taal kan iedereen vanaf 1 januari terecht bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Als uitvoerder van de subsidieregeling heeft deze organisatie jarenlange ervaring met de verschillende subsidiemogelijkheden binnen Tel mee met Taal. In het voorjaar van 2019 zal een nieuwe subsidieronde worden geopend.

Bron: website Tel mee met Taal