Actueel

Deel deze pagina:

Uitkomsten quickscan over bereik van peuterwerk na harmonisatie18 december 2018

In september 2018 heeft Sociaal Werk Nederland een quickscan gehouden onder leden die peuterwerk aanbieden over bereik van het geharmoniseerde peuterspeelzaalwerk. 49 aanbieders hebben daaraan meegedaan. Hierbij is gekeken naar het bereik in de periode van de datum waarop een aanbieder is geharmoniseerd tot september 2018. Dit omdat de harmonisatiedatum per aanbieder/gemeente kan verschillen.

Wegblijvende ouders

De quickscan die Sociaal Werk Nederland onlangs hield onder lidorganisaties met peuteropvang bevestigen eerdere signalen over wegblijvende ouders. ‘De laagdrempeligheid van de peutervoorzieningen is weg,’ aldus adviseur Stephanie Gross, die de quickscan samenstelde. ‘Dat is helaas precies waar we al bang voor waren en waarvoor we de Tweede Kamer ook hebben gewaarschuwd, samen met andere organisaties. RTL-nieuws heeft daar vorig jaar ook al een uitzending over gedaan.’

Uitkomsten quickscan

Op de website van Sociaal Werk Nederland vindt u een samenvatting van de uitkomsten uit deze quickscan.