Actueel

Deel deze pagina:

Uitwerking Regeerakkoordmaatregel voorschoolse educatie30 november 2018

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie. Het kabinet versterkt het onderwijskansenbeleid en heeft hiervoor structureel €170 miljoen extra beschikbaar gesteld. 

In deze brief gaat minister Slob onder andere in op de urenuitbreiding van voorschoolse educatie. Gemeenten moeten in totaal 960 uur voorschoolse educatie aanbieden aan doelgroeppeuters tussen de tweeënhalf en vier jaar. Per dag mag maximaal zes uur ve meetellen voor deze norm. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan flexibiliteit bij gemeenten om te bepalen hoe kinderopvangorganisaties in de betreffende gemeenten ve moeten aanbieden. Wat wenselijk en mogelijk is, kan lokaal het beste worden bepaald. Als voorbeelden worden genoemd: laat jonge peuters minder dan 16 uur per week komen en de oudere peuters meer dan 16 uur per week en als ander voorbeeld uitbreiding van weken, zodat er minder dan 16 uur per week geboden hoeft te worden.

Ook bespreekt minister Slob de inzet van hbo’ers in de voorschoolse educatie. Vanaf 1 januari 2022 wordt een urennorm per jaar voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau per ve-groep vastgelegd. De hoogte van de norm wordt bepaald na nader onderzoek. De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau heeft tot doel de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de groep te verhogen.  

Bekijk de brief via deze link

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem contact op met uw kenniskringleider