Actueel

Deel deze pagina:

Vijf innovatiecentra voor voor- en vroegschoolse educatie23 november 2018

Een consortium van Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen, VU en Nederlands Jeugdinstituut doet onderzoek naar vijf innovatiecentra in de voor- en vroegschoolse educatie.

Vijf gemeenten hebben, samen met voorschoolse instellingen en andere partners, innovatiecentra opgericht om de voor- en vroegschoolse educatie te versterken. De organisaties willen, ieder vanuit een andere invalshoek, een impuls geven aan de kwaliteit van hun vve-beleid en -aanbod.

Het onderzoek bij de innovatiecentra richt zich op de vraag of de gekozen maatregelen een positief effect hebben op de kwaliteit van de vve. Welke factoren zijn bepalend? De onderzoekers beoordelen de afzonderlijke innovaties op hun waarde. Daarnaast vergelijken en interpreteren zij de gemeenschappelijke resultaten. Het onderzoek is gestart in september 2017 en de resultaten worden eind 2020 bekend gemaakt.

Om ons op de hoogte te houden, licht Nji - in de loop van het onderzoek - de belangrijkste onderzoekresultaten uit in thematische mailings. In deze mailing maakt u kennis met de vijf innovatiecentra.

Lees de nieuwsbrief.