Schakelklassen

In de schakelklas krijgen leerlingen met een grote taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau kunnen functioneren. De school besluit of een leerling hiervoor in aanmerking komt. De ouder of verzorger moet altijd toestemming geven voor onderwijs in een schakelklas. Schakelklassen zijn er in de groepen 1 tot en met 8.

Uit landelijk onderzoek blijkt dit een effectieve manier om leerlingen met ‘latent talent’ verder te brengen. Het is daarom ook belangrijk dat gemeenten nauw betrokken zijn bij de inrichting van de schakelklassen aangezien het een belangrijk speerpunt is om gericht een intensieve aanpak te bieden aan de kinderen die dat het hardste nodig hebben. 

Er zijn drie veel voorkomende varianten van schakelklassen, voltijd schakelklas, deeltijd schakelklas en verlengde schooldag.

  • De voltijdse schakelklas:
    In een voltijdse schakelklas ontvangt een leerling al het onderwijs in een aparte groep.
  • De deeltijdschakelklas:
    Het onderwijs in de schakelklas vindt plaats in combinatie met onderwijs in de reguliere groep.
  • De verlengde schooldag:
    Het onderwijs in de schakelklas vindt plaats na de reguliere schooltijd, in de vorm van een verlengde schooldag. Het kind volgt de gewone lessen en krijgt daarnaast extra onderwijs in de schakelklas, zo’n 2,5 uur per week.

Deel deze pagina: