Praktijkvoorbeelden

Sardes heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de inrichting van schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging in het primair onderwijs.

In de rapportage 'Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging: 10 portretten van goede voorbeelden' is een aantal portretten opgenomen met goede voorbeelden, waaronder ouderbetrokkenheid. Gemeenten en scholen kunnen deze inspirerende verhalen gebruiken om het beleid rondom schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging verder te ontwikkelen.

Bekijk de rapportage voor alle portretten. Of bekijk de portretten afzonderlijk:

Deel deze pagina: