Wet- en Regelgeving

In de Wet op het Primair Onderwijs 2018 staat in artikel 8 lid 11:

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden, in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien.  

Schoolbesturen ontvangen hiervoor middelen via de gewichtenregelling, die vervangen wordt door de CBS-indicator Onderwijsachterstanden.

Gemeentes hebben naast de reguliere OAB-gelden de afgelopen jaren extra middelen gekregen om te stimuleren dat vergunninghouders zo snel mogelijk Nederlands leren en eerder integreren.

Deel deze pagina: