GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Onderzoek naar innovaties in vve: vijf inspirerende voorbeelden en één effectieve innovatie

  18 januari 2022 | In 2017 werden er in vijf gemeenten innovatiecentra opgericht om de voor- en vroegschoolse educatie (vve) te versterken. Een proeftuin waarin de kinderopvang gedurende drie ...
  Lees verder

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs (funderend onderwijs)

  18 januari 2022 | Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) stelt het kabinet 5,8 miljard euro beschikbaar voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld ...
  Lees verder

 • Q & A GOAB tweede half jaar 2021

  24 december 2021 | Het GOAB ondersteuningstraject ontvangt iedere week vele vragen van gemeenten en VE-aanbieders over GOAB/VVE-zaken. We hebben de meest gestelde vragen over 2021 gebundeld. Dit document ...
  Lees verder

 • Verzamelbrief Kinderopvang december 2021

  23 december 2021 | Vanwege de grote impact van de coronacrisis, werden vraagstukken en beleid het afgelopen jaar opnieuw deels bepaald door ontwikkelingen die daarmee samenhingen. Desondanks werd er ...
  Lees verder