Onderzoek

Rapportage Inventarisatie kosten toetsen en scholing taalniveau 3F


Op verzoek van OCW is maart 2014 aan G37 gemeenten gevraagd informatie te verstrekken over de kosten van toetsing en scholing van de pm-ers voor taalniveau 3F. De uitkomst is te lezen in de rapportage Inventarisatie kosten toetsen en scholing taalniveau 3F. Hieronder leest u een samenvatting:

Kosten toetsing
De gemiddelde kosten voor toetsen zijn zo’n € 250,- euro per pm-er, met een minimum van circa € 100,- en een maximum van circa € 500,-. De meerderheid van de G37-gemeenten vergoedt vervangingskosten voor de toetsing (verletkosten), gemiddeld € 100,- per pm-er. Slechts een kleine groep vergoedt de reiskosten.

Kosten scholing
De gemiddelde kosten voor scholing zijn zo’n € 1250,-, met een minimum van € 300,- en een maximum van € 4000,- per pm-er. Driekwart van de gemeenten biedt vervangingskosten (verletkosten), gemiddeld zo’n € 1000,- euro. Slechts een klein deel vergoedt de reiskosten.

Schatting van totale kosten
De totale kosten zijn per gemeente gemiddeld zo’n € 2.000,-, met een minimum van circa €750,- en een maximum van circa € 5.250,-. De uiteindelijke kosten van de hele exercitie zijn sterk afhankelijk van de factoren als: slagingspercentages, aantal herkansingen, aantal scholingsmodules en opzet van scholingscursus.

Financiële afspraken voor toetsen en/of scholing
Ongeveer de helft van de gemeenten hebben financiële afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over bijvoorbeeld het vergoeden van studiemateriaal en het maximaal aantal herkansingen. Enkele gemeenten vergoeden de verletkosten van de scholing alleen als de toetsen daarna met een voldoende worden afgesloten.

 

Groot onderzoek naar het kleine kind


In deze bundel worden vijf belangrijke wetenschappelijke studies toegankelijk gemaakt voor pedagogisch medewerkers, leraren, begeleiders, managers en beleidsmakers. Download bundel ‘Groot onderzoek naar het kleine kind’, Sardes, december ’13 .