Hulpmiddelen

Notitie Taalniveau 3F in de VVE: een aanpak voor kleinere gemeenten
De notitie geeft stapsgewijs aan hoe gemeenten de pedagogisch medewerkers in de VVE kunnen laten toetsen en scholen naar taalniveau 3F. In 2017 en 2018 krijgen kleinere gemeenten in Nederland extra financiële middelen (4,7 miljoen per jaar) om pedagogisch medewerkers (pm’ers) van gesubsidieerde VVE-locaties bij te scholen. Ook zij moeten dan vanaf augustus 2019, net als hun collega’s in grotere gemeenten, voldoen aan de taaleis 3F op de onderdelen lezen en mondelinge taalvaardigheid.

Download de notitie Taalniveau 3F in de VVE: een aanpak voor kleinere gemeenten.

Kieswijzers toetsen en taalcursussen
Om gemeenten te ondersteunen bij dit traject zijn er drie handreikingen gemaakt:
1. Kieswijzer Toetsen taalniveau pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen
2. Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen voorzieningen

De eerste kieswijzer is specifiek bedoeld om een goede keuze te kunnen maken tussen de meerdere aanbieders taaltoetsen. In deze Kieswijzer staat ook een waardering via een vier sterrensysteem per aanbieder weergegeven. Dit is dus één specifiek onderdeel van het gehele traject.
De andere kieswijzer is specifiek bedoeld om een goede keuze te kunnen maken tussen de meerdere aanbieders taalcursussen voor de medewerkers die de toets niet halen. In deze Kieswijzer staat ook een waardering via een vier sterrensysteem per aanbieder weergegeven. Dit is dus ook één specifiek onderdeel van het gehele traject.

Aanvullend op deze kieswijzer vindt u hier informatie over de waarde van het Diploma Staatsexamen Nt2.

Werkbladen
Er zijn werkbladen gemaakt die zijn bedoeld als startdocument voor gemeenten die gaan beginnen met taalniveau 3F. Download werkbladen.

Handreiking voor werkgevers en gemeenten
In deze notitie zijn handreikingen en tips beschreven voor werkgevers en gemeenten ter ondersteuning aan de route naar het voldoen aan de 3F taaleis voor pm’ers en daarnaast de inzet van HBO’ers in de VVE (bij de G37).